top of page

Bases legals sorteig bosses

Updated: Aug 27, 2020

Bases legals del sorteig “la bossa de Il Gesto Armonico” a Instagram

Identificació de l’entitat organitzadora

L’ ASSOCIACIÓ DE MÚSICA ANTIGA EUTERPE (Il Gesto Armonico) amb domicili fiscal al carrer Major 149 07749 Es Migjorn Gran (Menorca) i amb NIF G-16577744 ha organitzat el sorteig La Bossa de Il Gesto Armonico.

Dates d’inici i finalització del sorteig i àmbit geogràfic

La data d’inici de participació en el sorteig serà el dilluns 10 d’agost de 2020 a les 13:00h i finalitzarà el dimecres 12 d’agost de 2020 a les 13:00h. Es podrà participar només en aquest període de temps.

L’ASSOCIACIÓ DE MÚSICA ANTIGA EUTERPE (Il Gesto Armonico) es reserva el dret d’ajornar o ampliar el període del concurs en cas de força major, així com la facultat d’interpretar els presents termes i condicions legals.

Regles i condicions per participar

Podran participar en el concurs aquelles persones físiques majors de 15 anys.

No podran participar els membres de l’associació ni col·laboradors de la mateixa, perfils fraudulents ni experts en concursos.

Per participar s’hauran de tenir un perfil actiu a Instagram i:

- Seguir @il_gesto_armonico

- Donar Like al vídeo de la publicació del dimecres 5 d’agost de 2020 a les 13h a la pàgina oficial de Il Gesto Armonico a Instagram (https://www.instagram.com/il_gesto_armonico/)

Només seran vàlides pel sorteig les participacions des del dilluns 10 d’agost a les 13:00h fins el dimecres 12 d’agost de 2020 a les 13:00h.

L’ASSOCIACIÓ DE MÚSICA ANTIGA EUTERPE (Il Gesto Armonico) es reserva el dret a efectuar canvis en la campanya durant el seu desenvolupament, si es produís alguna causa que impedeixi dur-la a bon terme o amb la finalitat de millorar el seu avanç.

Selecció del guanyador i modalitat de sorteig

el sorteig es realitzarà el dimecres 12 d’agost de 2020, una vegada tancat el termini de participació, a través de la plataforma de Easypromos, que certificarà que la selecció ha estat aleatòria.

Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma de Easupromos on s’escolliran els 3 guanyadors. Els guanyadors seran anunciats oficialment el mateix dimecres 12 d’agost en el nostre perfil d’Instagram, en el nostre perfil de Facebook, en el nostre perfil de Twitter i a través d’un missatge directe dins de la plataforma de Instagram.

L’ASSOCIACIÓ DE MÚSICA ANTIGA EUTERPE (Il Gesto Armonico) queda eximida de qualsevol responsabilitat en cas d’existir algun error en les dades facilitades pels guanyadors que impedeixi la seva identificació.

Valor i naturalesa del premi ofert

El premi consisteix en 3 bosses de cotó negre amb el logo de Il Gesto Armonico. Els guanyadors podran gaudir d’aquest premi en funció del seu lloc de residència, ja que se’ls hi farà un enviament per correu ordinari.

Els guanyadors s’hauran d’identificar amb el seu nom de perfil d’Instagram i hauran de proporcionar una adreça postal per tal de poder efectuar l’enviament del premi.

Els guanyadors hauran de proporcionar a l’ASSOCIACIÓ DE MÚSICA ANTIGA EUTERPE (Il Gesto Armonico) el material promocional que l’entitat requereixi, com una fotografia del guanyador lluint la bossa o un missatge públic d’agraïment, per tal de poder tancar la campanya.

L’ASSOCIACIÓ DE MÚSICA ANTIGA EUTERPE (Il Gesto Armonico) no es responsabilitza de les possibles faltes, no aportació de l’adreça postal, pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància no imputable a la gestió de l’associació.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent l’ASSOCIACIÓ DE MÚSICA ANTIGA EUTERPE (Il Gesto Armonico) titular i responsable de l’esmentat fitxer, amb l’objectiu de:

  • Gestionar la participació dels concursants i posar-se en contacte amb ells.

  • Comunicar-los que han resultat guanyadors del concurs.

L’ASSOCIACIÓ DE MÚSICA ANTIGA EUTERPE (Il Gesto Armonico) garantitza el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollides en el sorteig La Bossa de Il Gesto Armonico, en especial en el que es refereix a l’atenció de l’exercici dels drets de informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals dels concursants.

Penalitzacions en cas d’ús fraudulent

Entenem com a frau l’ús de plataformes o aplicacions independents per aconseguir vots o més participacions en el concurs, igual que comportaments que detectem com aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d’aquestes pràctiques suposarà la desqualificació del concurs que considerem que han arribat a través de vies no permeses en la campaya.

L’ASSOCIACIÓ DE MÚSICA ANTIGA EUTERPE (Il Gesto Armonico) es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat com manipulació o falsificació del concurs.

L’ASSOCIACIÓ DE MÚSICA ANTIGA EUTERPE (Il Gesto Armonico) queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin deure a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l’aplicació mitjançant la que es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris hagin pogut atribuir a la mateixa i a l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través de Internet.

Aquest concurs no està vinculat a cap plataforma o xarxa social

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. El participant està proporcionant la seva informació i dades a l’ASSOCIACIÓ DE MÚSICA ANTIGA EUTERPE (Il Gesto Armonico) i no a Instagram.

Acceptació del les Bases Legals

La participació en el concurs implica l’acceptació dels presents termes i condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’això, l’ASSOCIACIÓ DE MÚSICA ANTIGA EUTERPE (Il Gesto Armonico) quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.


1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page